24. august 2021


Salarsafe vinnere av
Gründer Acadamy Rogaland


Stian leverte en flott pitch ved årets Gründer Acadamy Rogaland, og sikret premien på 50.000,- levert av Sparebankstiftelsen SR-Bank.
Med dette er vi klar for den nasjonale finalen, hvor vinneren stikker av med påfølgende 250.000,-.

12. august 2021


Salarsafe henter 3,4 millioner fra Innovasjon Norge


Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge bevilger 3,4 millioner til verifisering og kommersialisering av "Salarsafe System"

- et elektromagnetisk haisikringsystem som skal hindre angrep fra pigghå rundt oppdrettsmerder.


Med dette gjør Salarsafe seg klar til å hente investorkapital for å matche offentlige tilskudd.

24. juni 2021


Salarsafe får godkjent søknad om SkatteFUNN


Selskapet har fra Forskningsrådet fått godkjent søknad om 1-årig skattefunn for sitt kommende utviklingsprosjekt av elektromagnetisk haisikringsystem.

14. mai 2021


Samarbeidsavtale

Mowi Rogaland


Salarsafe har signert samarbeidsavtale med Mowi Rogaland i forbindelse med utviklingen av vårt elektromagnetiske haisikringsystem.


Avtalen omfatter teknologisk testing og FoU-aktiviteter ved

pigghå-utsatte lokasjoner.

Avtalen er gjeldende frem til kommersiell løsning er på plass hos kunden.

4. mai 2021


FHF utlyser midler til forskning på pigghå


Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering utlyser midler for å fremskaffe kunnskap om det økende pigghå-problemet,

med mål om å utvikle og dokumentere tiltak for å unngå problem med pigghå ved oppdrettsanlegg.

2. mars 2021


Ansgar Østebøvik

blir med i Salarsafe


Ansgar Østebøvik går inn i selskapet i rollen som operasjonsleder.


Med sin lange erfaring fra serviceledelse innen havbruk, yrkesdykking og organisasjonsbygging, er vi meget glade for å få han med på laget.


Ansgar er kanskje mest kjent som med-grunnlegger av

AD-Offshore (Akva Marine Services).

Han har fagbrev innen sjømatproduksjon og har tidligere vært innehaver av oppdrettslokaliteter.

1. februar 2021


Jarle Lønning tiltrer som prosjektleder/økonomisjef


Vi er stolte av å presentere Jarle Lønning som vår nye
prosjektleder/økonomisjef.

Jarle er utdannet siviløkonom, med 25-års erfaring fra ledelse innen

Oil & Gass, shipping/transport.


Ettersom han har hatt toppverv i norske og internasjonale børsnoterte selskaper, samt drevet forretningsutvikling i årrekker - vil han definitivt spille en viktig rolle i selskapets suksess.

3. desember 2020


Fiskeridirektoratet inviterer Salarsafe

til å holde foredrag


Fiskeridirektoratet region Sør avholdt dialogmøte med oppdrettsnæringen.

De fleste oppdrettsselskapene fra Rogaland og Agder var tilstede.

Stian Rennestraum holdt foredrag hvor han presenterte vårt pigghå-prosjekt, til stor interesse for både oppdretterne og Fiskeridirektoratet.


Fiskeridirektoratet vil fortsette å ha fokus på tiltak mot pigghå og vil ha dette som et tema i forbindelse med tilsyn ved pigghåutsatte lokaliteter.

De er derfor svært interessert i utviklingen av innovasjonsprosjektet.

September 2020


Intensjonsavtaler

om kjøp av haisikringsystem


Salarsafe har inngått intensjonsavtaler om kjøp og installasjon av elektromagnetisk haisikringsystem til selskapene;


Mowi Rogaland, Bremnes Seashore og Grieg Seafood.

20. mai 2020


Salarsafe mottar støtte til forskning fra

VRI Rogaland


Salarsafe har fått tildelt 250.000,- i støtte fra VRI Rogaland til forprosjektet «Mulighetsstudie av en elektromagnetisk pigghå-skremmer for bruk i merder».


I prosjektet skal forretningsidéen, som retter seg mot oppdrettsnæringen, verifiseres og testes for grenseverdier slik at selskapet sikrer de rette løsningene i produktutviklingen.


Sammen med NORCE Norwegian Research Centre,

skal Salarsafe gjennomføre en mulighetsstudie for å

verifisere teknologien til bruk i oppdrettsnæringen.